Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój,Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój,

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

działanie 2 . 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2 . 3 . 5 Design dla przedsiębiorców,

Nr umowy: P O I R . 0 2 . 0 3 . 0 5 – 1 2 – 0 0 9 0 / 1 9 – 0 0,

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu.

Nazwa Beneficjenta: ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO

,

Projekt zakłada wdrażanie autorskiego wzoru nowej linii elementów wystroju wnętrz. Zaplanowano przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz. Profesjonalny proces projektowy obejmuje następujące fazy: Diagnoza wstępna, Synteza i analiza, Konceptualizacja, Walidacja, Projekt podstawowy (założenia prototypów), Projekt wykonawczy (budowa prototypu), Testowanie prototypu, Doskonalenie i dokumentowanie. W ramach projektu przewidziano także realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowej linii elementów wystroju wnętrz obejmującej zakup maszyny sterowana numerycznie do cięcia strumieniem wody – waterjet oraz zakup Centrum obróbczego CNC (sterowane numerycznie).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki
któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz. Nowy projekt wzorniczy oraz wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz pozwoli na poprawę atrakcyjności wzorniczej, współpracę z projektantami i rozszerzenie oferty budując wizerunek firmy podążającej za trendami i dobrze rozumiejącej potrzeby swoich klientów. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowej oferty produktowej, dzięki której nastąpi wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej wnioskodawcy. Wdrażanie autorskich wzorów umożliwi tworzenie wartości rynkowej nowych produktów. Rozszerzenie oferty produktowej dodatkowo umożliwi penetrację nowych rynków. Firma planuje wdrażać produkt najpierw na rynku krajowym, a następnie na wybranych rynkach zagranicznych.

Planowane efekty realizacji projektu:
Wdrożony zostanie autorskiego wzoru nowej linii elementów wystroju wnętrz. Przedsiębiorstwo Aleksandra Wójck-Lenort FPHU ALDECO uzyska wsparcie w postaci dotacji, przy czym inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosą 853 262.00 PLN. Przedsiębiorstwo uzyska wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego, skorzysta z usług doradczych związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu wzorniczego. W wyniku projektu wdrożone zostaną cztery (4 szt.) nowe projekty wzornicze dla nowej linii elementów wystroju wnętrz:
1. Blatu do stołu,
2. Blatu kuchennego roboczego,
3. Blatu łazienkowego,
4. Stopnicy podświetlanej.

Rezultat projektu przyniesie ogromny wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa.

Wartość Projektu: 1 795 677.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 942 415.00 PLN