Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój,Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Innowacyjna technologia cięcia strumieniem wody

Cięcie strumieniem wody zalicza się do najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych technik wytwarzania i obróbki.

Technologia waterjet pozwala na przecinanie materiałów do grubości 500 mm z dokładnościami ± 0,02 mm. Takich możliwości nie dają żadne inne metody cięcia. Polega ona na wykorzystaniu wąskiego strumienia wody sprężonej do ciśnienia roboczego 6000 barów, który u wylotu głowicy w chwili rozprężania osiąga czterokrotną prędkość dźwięku (1.200 m/sek.).

Technologia ta znajduje wciąż nowe zastosowania w wielu gałęziach przemysłowych (metalowym, lotniczym, samochodowym, kamieniarskim, ceramicznym, szklarskim, drzewnym )

Technologia cięcia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem oferuje więcej korzyści niż tradycyjne metody cięcia:

  • możliwość cięcia materiałów trudnych do obrabiania
  • cięcie odbywa się na zimno
  • cięcie odbywa się na zimno (brak stref oddziaływania cieplnego )
  • grubość ciętych materiałów do 500 mm
  • dokładność cięcia ± 0,02 mm
  • cięcie elementów o małych i dużych wymiarach
  • cięcie po łukach
  • technologia w pełni ekologiczna, w czasie cięcia nie powstają niebezpieczne odpady i nie wydzielają się niebezpieczne opary i gazy i pyły

Technologia ta doskonale sprawdza się przy obróbce wielkoformatowych płyt ceramicznych (spieków kwarcowych).