Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Firmy oraz korzystaniem przez Państwa z jej usług:

  • inicjowaniem i podejmowaniem z Państwem kontaktów, w tym również na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (złożenie zamówienia, wysłanie oferty, zapytania itd.);
  • zawieraniem i wykonywaniem umów.

Na tej podstawie Firma może uzyskać dostęp oraz przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich osób nawiązujących kontakt z Firmą (bezpośrednio lub pośrednio), których dane są przez Firmę przetwarzane, w tym przede wszystkim dane nabywców, klientów, dostawców, kontrahentów, również potencjalnych, oraz ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników.

Jednocześnie Firma oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO, pod adresem ul. Ulubiona 19, 32-085 Modlnica, NIP 736 142 86 51.

2) KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: aldeco@aldeco.pl

3) CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

  • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi:

a. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu,

b. archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych,

c. rozpatrywania reklamacji,

d. regulowanie płatności.

  • prawnie uzasadnionego interesu Firmy , polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług Firmy Aldeco lub podmiotów finansujących lub ubezpieczających mienie klientów Aldeco), realizacji bieżącej działalności Firmy, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji Państwa tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Firmie na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w innych celach na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Firma będzie mieć ku temu podstawę prawną.

5) PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

6) PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

7) DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE PODMIOTOM INNYM NIŻ UPRAWNIONE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

Pliki cookies

1) Witryna www.ciecie-spiekow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO w celu optymalizacji działań.

3) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies